Privacy statement JenM Group b.v.
www.wellness-house.nl
www.goededoelen.shop 

Inleiding

JenM Group b.v. neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@jenm-group.nl of met de betreffende website mail info@wellness-house.nl of info@goededoelen.shop.

Wie is JenM Group b.v.?

JenM Group b.v., kantoorhoudende te (3768 GG) Soest aan Van Beuningenlaan 18, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62502034. Het bedrijf verkoopt diverse artikelen via de webshops wellness-house.nl en goededoelen.shop. Veel van onze initiatieven ondersteunen goede doelen.
JenM Group b.v. is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze webshops de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt JenM Group b.v. jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor JenM Group b.v. persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens JenM Group b.v. voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door JenM Group b.v. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst, garantieverstrekking, contact over bestellingen bij foutief adres, bezorgfouten etc.
Bewaartermijn: maximaal 3 jaar
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst, bewaarplicht faktuurgegevens tbv belastingdienst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Marketing
Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, evt. Telefoonnummer, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

JenM Group b.v. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij JenM Group b.v. over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit kan per email aan info@jenm-group.nl onder vermelding van de webshop waarbij je geregistreerd staat.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij JenM Group b.v.. Je kunt verzoeken dat JenM Group b.v. je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om JenM Group b.v. te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van JenM Group b.v. of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van JenM Group b.v. te verkrijgen. JenM Group b.v. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat JenM Group b.v. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door JenM Group b.v.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@jenm-group.nl. JenM Group b.v. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat JenM Group b.v. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien JenM Group b.v. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

We zullen je gegevens nooit zomaar verstrekken of verkopen aan derden. De gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers (bijvoorbeeld het bedrijf dat onze website host) we hebben daarmee een verwerkingsovereenkomst.
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en JenM Group b.v. (denk bijvoorbeeld aan de postverzender waar we de frankering van je pakket doen)
  • Externe adviseurs (bijvoorbeeld onze accountant die de administratie opmaakt voor de belastingaangifte).

Het kan zijn dat JenM Group b.v. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt JenM Group b.v. ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van JenM Group b.v. worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van JenM Group b.v. worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop JenM Group b.v. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@jenm-group.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop JenM Group b.v. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@jenm-group.nl. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/)